طرح درس تساوی مثلث ها پایه اول راهنمایی چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ 19:8

سلام دوستان

من این طرح درس را با استفاده از الگوی طراحی آموزشی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر شیخ الاسلام نوشتم لطفا در مورد این طرح درس نظر بدهید.

تساوي مثلث ها

كتاب رياضي پايه اول راهنمايي

 

·       اهداف كلي:

دانش آموز پس از پايان درس تساوي مثلث ها بايد :

1.    با اجزاء مثلث آشنا شود.

2.    تساوي دو مثلث با انطباق را درك كند.*

3.    اطلاعات (فرض) مساله را از خواست(حكم) تشخيص دهد.

4.    نحوه استدلال كردن و نوشتن مراحل مثلث هاي مساوي را بررسي كند.

5.    تساوي اجزاء متناظر را درك كند.

 

·       اهداف جزئي:

 (تساوي دو مثلث با انطباق را درك كند.) *

1.    يك الگو از رو ي مثلث مفروض رسم كند.(رواني- حركتي)

2.    الگوي رسم شده را بر مثلث هاي ديگر منطبق كند.(رواني_ حركتي)

3.    از انطباق دو مثلث تساوي آنها را نتيجه بگيرد.(شناختي)

4.    تساوي بين اضلاع و زواياي متناظر را بنويسد.(شناختي) **

5.    با استفاده ازانطباق مثلث هاي مساوي يك شكل زيبا و بديع خلق كند.(رواني – حركتي) (عاطفي)

  

·       هدف رفتاري:

( تساوي بين اضلاع و زواياي متناظر را بنويسد) **

دانش آموز بتواند:

در كلاس درس وبا حضور معلم وبدون در دست داشتن هرگونه متن، با نگاه كردن به شكل روي كتاب كه در آن

3 جزء مساوي با هم در دو مثلث داده شده است ،تساوي اجزاء متناظر(3جزء باقيمانده در هر مثلث) را بنويسد.

 

ب) شرايط:

·       روش تدريس:

روش تدريس تساوي مثلث ها تلفيقي و در هر مرحله مشخص است:

مرحله اول:قبل از شروع درس به منظور يادآوري روش فعال(حل مساله)

مرحله دوم:آشنايي باروشهاي تساوي دو مثلث روش پرسش و پاسخ و حل مساله

مرحله سوم :تدريس دليل تساوي و نوشتن اجزاء متناظر روش  توضيحي همراه با استفاده از ويدئو پروژكتور و نمايش اسلايد

 

·       تجارب يادگيري به ترتيب اجراي مراحل تدريس:

v   تهيه الگو از شكلهاي مختلف با كاغذ پوستي،انجام تمرينهاي كار در كلاس كتاب،

v    جستجوِي مثلث هاي مساوي با هم در فضاي مدرسه                            

 v   درست كردن مثلث هاي مساوي با مقوا و منطبق كردن آنها بر هم

v   كار با دستور  copy-paste رايانه جهت بررسي بهتر شكل هاي مساوي(توسط معلم و دانش آموزان)

v   چرخاندن شكل هاي مختلف در صفحه رايانه تا پوشش كامل براي شناسايي اجزاي متناظر توسط دانش آموزان

v   رسم شكل ستاره با مثلث هاي مساوي در محيط paint

v   تهيه يك نمونه از تصاوير مربوط به معماري سنتي واسلامي در كلاس براي نمايش مثلث هاي مساوي و بحث و گفتگو در كلاس در اين مورد

 

 

ج)منابع:

·       رسانه ها و تجهيزات:

v   مرحله اول: كتاب درسي،كاغذ پوستي،مداد

v   مرحله دوم: تخته وايت برد،ماژيك با رنگهاي مختلف، مثلث هاي مقوايي مساوي با هم

v   مرحله سوم: رايانه،ويدئو پروژكتور

 

·       نيروي انساني و فضاي آموزشي:

اين درس توسط معلم و با حضور دانش آموزان در فضاي كلاس هاي مدرسه كه به تخته ، وويدئو پروژكتور مجهز باشند انجام ميشود.

 

د)بازده:

·       ارزشيابي

 اهداف جزئي:                                                                                                 ارزشيابي

1.    يك الگو از رو ي مثلث مفروض رسم كند                                پرسش و پا سخ انجام پروژه

2.    الگوي رسم شده را بر مثلث هاي ديگر منطبق كند.              پرسش وپاسخ    انجام پروژه

3.    از انطباق دو مثلث تساوي آنها را نتيجه                                  پرسش و پاسخ انجام پروژه

4.    ارتباط بين اضلاع و زواياي متناظر را بيا                                              امتحان تشريحي

5.    با استفاده ازانطباق مثلث هاي مساوي يك شكل زيبا و بديع خلق كند.       ساخت وسيله

·       اصلاح طرح:

از آنجا كه يكي از مهم ترين اهداف عملي اين درس نوشتن اجزاي متناظر باقيمانده دو مثلث ميباشد بايستي شكل سازمان يافته اين سه جزء باقيمانده به جاي موارد انتخابي توسط مولف حداقل در يكي دو مورد ارائه ميشد به عنوان مثال در كار در كلاس صفحه 176 به جاي عبارت (تساوي هاي زير را كامل كنيد) بيان ميشد: تساوي اجزاء متناظر را بنويسيد.

همچنين چون در حل مسائل تساوي مثلث ها قدم اول فهميدن صورت مساله است براي فهم بهتر صورت مساله يك كار ضروري به نظر ميرسد كه در كتاب هيچ اشاره اي به اين مورد نشده است:

 تقسيم مساله به دو قسمت فرض و حكم يا اطلاعات داده شده و خواسته شده، در صورت مساله هميشه جملاتي وجود دارد كه اطلاعاتي را به ما بيان ميكند كه ما در حل مساله آنها را دانسته فرض ميكنيم كه به اين جلات فرض مساله ميگويند و همچنين جملاتي وجود دارد كه دليل درستي رابطه اي را مي خواهد معمولا اين جملات با كلماتي از قبيل ثابت كنيد، دليل بياوريدو.... آغاز مي شوند كه به آنها حكم مساله مي گويند.

 

نوشته شده توسط مژگان افتخار  | لینک ثابت |